Home

Latest from the Blog

Making The Most of Unexpected Happenings

We’ are so comfortable with our routines. We make plans based on expected events . But there are times when things happen contrary to our expectations. My desktop monitor conked out. This disrupted my blogging routine. I’m taking this chance now to try to blog through my cellphone. But it’s not as easy or seamless […]

The United And Disunited Nations

On October 24, 1945, 51 countries came together and formed the United Nations, or the U.N.. Its purpose was to promote peace and cooperation around the world. Today the United Nations is an organization made up of 193 countries, practically all nations in the world. And yet, we see some parts of the world at war. […]

Tagalog Sa Telebisyon – Dito at Rito, Raw at Daw, atbp.

Ang paksang tungkol sa Tagalog ay karaniwang isinusulat ko sa Buwan Ng Wika, ang buwan ng Agosto, subalit may nakita akong maling gamit ng rito sa isang magandang palabas sa telebisyon ngayon na malakas sa mga nanonood at umaani ng papuri. Hindi sana mapapansin kung sinabi o binigkas lang, ngunit ito ay nakasulat sa ibaba. […]

Get new content delivered directly to your inbox.